เรื่อง: รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ Gifted Program

รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้เข้าสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jan/2020 18:29:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School