เรื่อง: ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Profram : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jan/2020 14:31:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School