เรื่อง: ประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563 ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2562 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2020 09:40:06
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School