เรื่อง: รางวัลครูดีศรีภูเก็ต ประจำปี 2563

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

คุณครูวิมล บรรจงพาศ ที่ได้รับ "รางวัลครูดีศรีภูเก็ต" ประจำปี 2563
ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ในงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2020 09:41:12
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School