เรื่อง: LANGUAGE DAY 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขอเชิญร่วมงานวันภาษา ประจำปีการศึกษา 2562
"LANGUAGE DAY 2020"
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.00 น
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร รร ภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jan/2020 14:24:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School