เรื่อง: สมัครสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1, 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบสมัคร SRS ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

(เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือก โครงการห้องเรียนพิเศษที่ต้องการ)

เข้าสู่ระบบ Students Register System
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2020 08:24:33
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School