เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้)
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2020 17:18:34
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School