เรื่อง: เลื่อนการจัดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน ICE

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน ICE

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2020 15:17:34
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School