เรื่อง: แก้ไขตารางสอบ

แจ้งเปลี่ยนเวลาตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 9 มีนาคม 2559

ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 11.00 - 12.00 น. (60 นาที)
แก้ไขเวลาเป็น 
11.00 - 12.30 น. (90 นาที)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2016 10:36:20
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School