เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2020 19:41:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School