เรื่อง: O-NET ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2562


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2020 09:53:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School