เรื่อง: O-NET ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2562


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2020 09:53:03
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School