เรื่อง: เปิดรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ระบบสมัคร SRS ประเภท ห้องเรียนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือก ระดับชั้นที่ต้องการ)

เข้าสู่ระบบ Students Register System
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/May/2020 08:13:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School