เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 อาคาร 1 ชั้น 2
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  เวลา 08.00 น.
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2016 15:09:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School