เรื่อง: คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet

คู่มือการใช้งาน Google Classroom และ Google Meet
(G Suite) สำหรับนักเรียน

คู่มือ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/May/2020 12:15:39
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School