เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสภาพจาก บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครังที่ 3 (EP)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสภาพจาก บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครังที่ 2
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jun/2020 20:52:14
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School