เรื่อง: ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

รายชื่อชั้น ม.1 รายชื่อชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2020 16:36:59
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School