เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส แนวการเรียนภาษาอังกฤษ-ทั่วไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2020 16:38:42
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School