เรื่อง: ห้องเรียนสำหรับมอบตัว ชั้นม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
สำหรับใช้ในการมอบตัว วันที่ 12 มิถุนายน

รายชื่อและห้องเรียน แผนผังอาคารเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2020 10:54:30
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School