เรื่อง: การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 1/2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ม.2, 3, 5, 6ภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2563 => เลือกแนวการเรียน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI NEXT


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jun/2020 12:04:58
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School