เรื่อง: ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2016 11:32:57
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School