เรื่อง: E-mail สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

E-mail สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โดยมีขั้นตอนการใช้งาน
1. ให้นักเรียน login Email ของนักเรียนตามลิงค์
1.1 จากหน้าเว็บโรงเรียน หรือ Gmail.com
1.2 กรอกชื่อ Email ของนักเรียน (ชื่อเมลตามห้องเรียนด้านล่าง)
1.3 กรอกรหัสผ่าน (เลขบัตรประชาชนนักเรียน)
 
2. เปิดกล่องจดหมายเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนตามที่คุณครูส่งเมลให้
(ครูผู้สอนกำลังดำเนินการต้องค่อยเช็คเมลบ่อย ๆ)
 
คู่มือการใช้งาน G Suite สำหรับนักเรียน
 
รายชื่อ Email สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
แจ้งปัญหาใช้งานEmail โดยปฎิบัติตามขั้นตอนตามภาพ
     

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2020 21:13:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School