เรื่อง: การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2563

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2, 3 ปีการศึกษา 2563
และนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนชั้นปีที่ 1
ให้ดูรายละเอียดการรายงานตัวและการสมัคร
ที่เว็บ งานนักศึกษาวิชาทหาร
(เมนู ข่าวลูกฟ้า ขาว ==> นักศึกษาวิชาทหาร)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jun/2020 16:25:56
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School