เรื่อง: การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2020 16:15:54
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School