เรื่อง: กรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือนักเรียน ชั้น ม.2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลนักเรียนด้วยตนเองทุกคน ภายในวันที่ 3 ก.ค. 63
เพื่องานสารสนเทศได้ดำเนินการยืนยันจำนวนนักเรียนผ่านระบบ DMC
กรอกข้อมูล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jun/2020 12:59:59
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School