เรื่อง: Additional Electives System (AES)

Additional Electives System (AES)
ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม
เปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2563 เวลา 08.30
ปิดระบบวันที่ 30 มิ.ย.2563 เวลา 20.30
ขั้นตอนการเลือกวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียน ชั้น ม.2/5 – 2/13 และ ชั้น ม.6/5,10,11,12,13

(สามาถเข้าสู่ระบบได้ที่เมนูด้านซ้าย ข่าวลูกฟ้าขาว ==> วิชาเลือกเพิ่มเติม)

เข้าระบบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Jun/2020 06:31:58
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School