เรื่อง: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2020 08:59:16
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School