เรื่อง: ตรวจสอบรายการสั่งชุดนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 ตรวจสอบการสั่งเครื่องแบบฝึก
ได้ที่ เมนู ข่าวลูกฟ้า - ขาว ด้านซ้ายมือ หัวข้อ นักศึกษาวิชาทหาร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Aug/2020 10:51:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School