เรื่อง: การแข่งขันการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 (จากผู้เข้าแข่งขัน 500 ทีมทั่วประเทศ)
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2020 17:07:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School