เรื่อง: การแข่งขันโครงการประกวดทักษะภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

วันที่ 5 กันยายน 2563 การแข่งขันโครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Voice Contest 2020
ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีนของศูนย์ PIM career Academy จัดตั้งโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
ณ Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Acadamy สถาบันการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาจีน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลเป็นเงิน 5,000 บาท
ได้แก่ นางสาวกัญญาณัฐ สังขพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ครูผู้ควบคุม นางสาวจิตติภัทท์ ถนัดช่าง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2020 17:44:18
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School