เรื่อง: นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. ระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.
ระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2020 17:01:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School