เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ฯ (SMTE,SMT)

ผลการสอบและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Sep/2020 12:49:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School