เรื่อง: ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Oct/2020 15:45:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School