เรื่อง: สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. วิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงิน รางวัล 2,000 บาท
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Oct/2020 13:12:55
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School