เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัคร
ที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Oct/2020 10:27:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School