เรื่อง: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 : NSC 2021

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 : NSC 2021
ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อจำนวน 3,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้
1. นายศรชัย สมสกุล หัวหน้าโครงการ
2.นางสาวธัญญิตา สะราคำ
3.นางสาวกุลธิดา กนแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Oct/2020 17:09:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School