เรื่อง: ประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดภูเก็ต
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทเพลง รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โดยมีสมาชิก ทีม The Lustful ดังนี้
1. นายเศรษฐี ทองขาว ม.6/7
2.นายวุฒินันท์ มุ่งจิต ม.6/10
3.นายธนิก บุตรรุ่งโรจน์ ม.6/5


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Oct/2020 17:20:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School