เรื่อง: English Camp for Regular Program ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​ ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
English Camp for Regular Program ครั้งที่ 6
ณ Holiday Inn Resort Phuket ป่าตอง ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2564

นักเรียนสามารถรับใบสมัครได้ที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
หรือดาวน์โหลดจาก  ใบสมัคร

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ได้ที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน หรือส่งที่ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการเพียง 2,000 บาท เท่านั้น
โดยเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อค่าย และค่ายานพาหนะ และค่ามัดจำโครงการ

รับจำนวนจำกัด เพียง 100 คนเท่านั้น


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Nov/2020 05:47:54
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School