เรื่อง: การแข่งขันชิงแชมป์ เยาวชนทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3Computer Youth Challenge #3 (CYC#3)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์
เยาวชนทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 Computer Youth Challenge #3 (CYC#3)
ทั้งหมด 10 ทีม

ทีม PKW08 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากทั้งหมด 50 ทีม
รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นายศิวกรณ์ ชูภักดิ์ ม.5/1
นายณัฐพล ธีรยุทธวงศ์ ม.5/2

และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 ทีม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2020 09:25:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School