เรื่อง: “แชมป์ประจำสายภาคใต้” ในการแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายภพธรรม กอมสิน ม.6/1
นางสาวอุษณีย์ เลี่ยวตระกูล ม.6/1
คุณครูผู้ควบคุม : นางสาวภรทิพย์ สิ่งที่รัก

ที่ได้เป็น “แชมป์ประจำสายภาคใต้” ในการแข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง
ทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Nov/2020 12:35:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School