เรื่อง: รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ครูอีซา หอมหวน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Dec/2020 15:28:05
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School