เรื่อง: การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้แจ้งให้ผู้ปกครองดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 ปริ้นใบชำระค่าเทอมและนำไปชำระที่ธนาคารโดยมีค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 10 บาท
วิธีที่ 2 ชำระผ่านแอปพิเคชั่น กรุงไทย NEXT โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน
แต่เนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนพบปัญหาการโอนเงินผ่านแอปพิเคชั่นกรุงไทย NEXT
ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งระงับการโอนผ่านแอปพิเคชั่นดังกล่าว
แต่ผู้ปกครองยังสามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ โดยปริ้นใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน แล้วนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2020 09:29:59
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School