เรื่อง: การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับ นางสาวนิวาริน วิโนทัย ได้รับรางวัล เหรียญทองแแดง

ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo)
ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2020 14:20:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School