เรื่อง: การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 3

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายธนดล วิศรุตศิลป์ ม.3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 3 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2020 11:49:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School