เรื่อง: ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19X

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษต่อเนื่อง จากประกาศฉบับเดิม จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
และกำหนด
เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Google Classroom) ในวันที่มีการเรียน
การสอนตามตารางเรียนให้กับนักเรียนทุกคน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2020 19:53:45
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School