เรื่อง: ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด

ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563
โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ตามลำดับบัญชีราชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (รด.25) ดังนี้
รอบเช้า เวลา 08.00 น. นักศึกษาวิชาทหารลำดับที่ 1 - 100
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. นักศึกษาวิชาทหารลำดับที่ 101 - 163

เอกสารนำปลด บัญชีรายชื่อ

สำหรับนศท.ชั้นปีที่ 3 ที่โดนกักตัวด้วยสถานะการณ์ Covid-19
ให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและติดต่อครูชนะภัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jan/2021 15:58:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School