เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2016 11:26:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School