เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตั้งแต่ 19-27 มกราคม 2564 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2021 16:57:09
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School