เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
จำนวน 1 อัตรา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 08.30 น.
รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2021 18:03:07
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School