เรื่อง: การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ผลการประกวดโครงงานในงาน “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021) “
รอบนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2021 16:18:11
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School