เรื่อง: ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเจียระไนเพชร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบเจียระไนเพชร

ในการนี้ให้นักเรียนเข้ารับการสบคัดเลือกรอบเพชรชฎาฟ้าขาว (สอบรอบ 2)
ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

*** นักเรียนทุกคนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทาง www.pkw.ac.th
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ***


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2021 16:53:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School